BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"powiadamianie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powiadamianie" po polsku

powiadamianie

rzeczownik
 1. informing
 2. notifying
czasownik
 1. inform ***
  • informować, powiadamiać [przechodni]
   powiadomić
   You will be informed about any changes that will take place. (Będziesz poinformowany o wszystkich zmianach jakie się dokonają.)
   She is always so well informed. (Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.)
   Will you please inform the audience that the show will begin shortly? (Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?)
   link synonim: advise
 2. notify *
 3. advise **
 4. prenotify
 5. apprise BrE , apprize AmE

powered by  eTutor logo