Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"informować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "informować" po polsku

informować

obrazek do "tell" po polsku
czasownik
 1. tell *****
  • powiedzieć, mówić (coś komuś), informować [przechodni]
   I'll tell you what happened when we get home. (Powiem ci, co się stało, gdy dojdziemy do domu.)
   Why didn't you tell me? (Dlaczego mi nie powiedziałeś?)
   I told him not to come. (Powiedziałem mu, żeby nie przychodził.)
   zobacz także: describe, report, speak
  • wskazywać, oznaczać, informować [przechodni]
   This red light tells you the camera is on. (Ta czerwona lampka oznacza, że aparat jest włączony.)
 2. report *****
  • donosić, informować [przechodni/nieprzechodni]
   He reports me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 3. inform ***
  • informować, powiadamiać [przechodni]
   powiadomić
   You will be informed about any changes that will take place. (Będziesz poinformowany o wszystkich zmianach jakie się dokonają.)
   She is always so well informed. (Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.)
   Will you please inform the audience that the show will begin shortly? (Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?)
   link synonim: advise
 4. brief ***
  • informować, instruować, poinformować, poinstruować [przechodni]
   She briefed everyone about an upcoming fire drill. (Ona poinformowała wszystkich o nadchodzącym szkoleniu przeciwpożarowym.)
   I would like to brief you on my plans. (Chciałabym cię poinformować o moich planach.)
 5. educate **
  • informować, instruować, pouczać [przechodni]
   We've been educated on the fire drill. (Zostaliśmy pouczeni na temat ćwiczeń pożarowych.)
   You don't have to educate me, I know where everything is. (Nie musisz mnie pouczać, wiem gdzie wszystko jest.)
 6. apprise BrE , apprize AmE
 7. delate
phrasal verb
 1. word somebody up
idiom
 1. bring someone up to speed
 2. break the news