"oznajmiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oznajmiać" po polsku — Słownik angielsko-polski

oznajmiać

czasownik
 1. declare ***
  • oświadczać, oznajmiać, ogłaszać (coś oficjalnie) [TRANSITIVE]
   "I haven't had so much fun in years," he declared. ("Od lat nie bawiłem się tak dobrze" - on zadeklarował.)
   This country declared independence in 2002. (Ten kraj ogłosił niepodległość w 2002 roku.)
   She declared many times that she was innocent. (Ona wielokrotnie deklarowała swą niewinność.)
   link synonim: proclaim
   zobacz także: swear
 2. announce ****
  • ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać, anonsować [TRANSITIVE]
   Tom and Mary have finally announced their engagement. (Tom i Mary wreszcie ogłosili swoje zaręczyny.)
   The company president was pleased to announce that the merger had been a success. (Prezes firmy z satysfakcją ogłosił że fuzja okazała się sukcesem.)
 3. proclaim **
 4. intimate **
idiom
 1. blazon out

Powiązane zwroty — "oznajmiać"

czasownik
przymiotnik
oznajmujący = indicative +5 znaczeń
Zobacz także: oznajmianie