ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"educate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "educate" po angielsku

educate **

czasownik
 1. kształcić, edukować [przechodni]
  Schools should educate young people. (Szkoły powinny edukować młodych ludzi.)
  This school educates future lawyers. (Ta szkoła kształci przyszłych prawników.)
 2. informować, instruować, pouczać [przechodni]
  We've been educated on the fire drill. (Zostaliśmy pouczeni na temat ćwiczeń pożarowych.)
  You don't have to educate me, I know where everything is. (Nie musisz mnie pouczać, wiem gdzie wszystko jest.)
 3. wykształcać, wyrabiać, rozwijać (np. gust, smak, wyczucie) [przechodni]
  You should educate your taste by reading fashion magazines. (Powinieneś rozwijać swój gust przez czytanie magazynów o modzie.)
  By spending so much time abroad she educated a different accent. (Poprzez tak długie przebywanie za granicą, ona wykształciła inny akcent.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo