Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"pouczający" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pouczający" po polsku

pouczający

przymiotnik
 1. educational ***
  • edukacyjny, dydaktyczny, pouczający
   That was a very educational story. (To była bardzo pouczająca historia.)
   We went on an educational trip. (Pojechaliśmy na edukacyjną wycieczkę.)
 2. informative
 3. instructive  
 4. didactic
 5. illuminating
 6. humbling
  • pouczający (np. doświadczenie)
 7. eye-opening , eyeopening
 8. enlightening  
 9. educative  
 10. didactical
 11. informatory
 12. protreptic
 13. edifying
czasownik
 1. educate **
  • informować, instruować, pouczać [przechodni]
   We've been educated on the fire drill. (Zostaliśmy pouczeni na temat ćwiczeń pożarowych.)
   You don't have to educate me, I know where everything is. (Nie musisz mnie pouczać, wiem gdzie wszystko jest.)
 2. preach **
 3. harangue
 4. edify

powered by  eTutor logo