"educate people" — Słownik kolokacji angielskich

educate people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poinformuj ludzi
  1. educate czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I've worked hard to create good jobs and to educate people.

powered by  eTutor logo