"educate students" — Słownik kolokacji angielskich

educate students kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykształć studentów
  1. educate czasownik + student rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The 1920s and 1930s saw many students educated as teachers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo