ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"educate women" — Słownik kolokacji angielskich

educate women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykształć kobiety
  1. educate czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The point, according to the article, was to educate women about male anatomy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo