"woman named" — Słownik kolokacji angielskich

woman named kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kobieta nazwała
  1. name czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But today she put a woman named Bradley on report.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo