ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"exclude women" — Słownik kolokacji angielskich

exclude women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyklucz kobiety
  1. exclude czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "They should not be used as a weapon to exclude women from the public arena."

    Podobne kolokacje: