BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"exclude women" — Słownik kolokacji angielskich

exclude women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyklucz kobiety
  1. exclude czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "They should not be used as a weapon to exclude women from the public arena."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo