ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kształcić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kształcić się" po polsku

kształcić się

 1. educate oneself
czasownik
 1. educate **
  • kształcić, edukować [przechodni]
   Schools should educate young people. (Szkoły powinny edukować młodych ludzi.)
   This school educates future lawyers. (Ta szkoła kształci przyszłych prawników.)
 2. broaden *
  • poszerzać, rozszerzać (np. horyzonty), kształcić (np. o podróżach)
   People say that travel broadens the mind. (Ludzie mówią że podróże kształcą.)
   I think this lecture broadened my horizons significantly. (Uważam, że ten wykład znacząco poszerzył moje horyzonty.)
 3. cultivate *
 4. ennoble
czasownik
 1. grow , *****

Powiązane zwroty — "kształcić się"

rzeczownik
kształt = shape +2 znaczenia
wykształcenie = education , educ. (skrót) , edu. (skrót) , ed. (skrót) +4 znaczenia
kształtowanie = cultivation +8 znaczeń
kształcenie = educating +1 znaczenie
czasownik
przymiotnik
wykształcony = educated +5 znaczeń
kształtny = shapely +4 znaczenia
phrasal verb

"kształcić się" — Słownik kolokacji angielskich

trained at kolokacja
Popularniejsza odmiana: train at
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kształcić się
 1. train czasownik + at przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  He's been here four years and is already training at the higher levels.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo