"wyhodować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyhodować" po polsku

wyhodować

czasownik
 1. culture , *****
  • hodować, wyhodować (np. bakterie, tkanki) termin techniczny
   The cells are cultured in a laboratory and then analyzed. (Komórki są hodowane w laboratorium, a potem analizowane.)
   The scientists managed to culture a human's heart tissue. (Naukowcom udało się wyhodować tkankę ludzkiego serca.)
 2. grow , *****
  • wyhodować, wykształcać (np. ogon) [przechodni]
   Not every reptile can grow a tail after losing it. (Nie każdy gad może wyhodować ogon po tym, jak go straci.)