BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"culture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "culture" po angielsku

culture , *****

Handy's four cultures follow. during cultivation
rzeczownik
 1. kultura [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  She experienced the culture shock after moving to London. (Ona przeżyła szok kulturowy po przeprowadzce do Londynu.)
  I'd like to learn about different cultures. (Chciałbym poznać różne kultury.)
  Is the culture of your country similar to the culture of mine? (Czy kultura twojego kraju jest podobna do kultury mojego?)
 2. posiew, kultura (np. bakterii, zarazków) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The bacteria culture that we examined under the microscope was exceptionally interesting. (Ta kultura bakterii, którą badaliśmy pod mikroskopem, była wyjątkowo interesująca.)
 3. uprawa, hodowla technical [UNCOUNTABLE]
  Researchers take samples from whole tissue or from cell culture. (Badacze pobierają próbki z całej tkanki bądź z hodowli komórek.)
  This kind of culture is no longer economic. (Ten rodzaj uprawy nie jest już opłacalny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. hodować, wyhodować (np. bakterie, tkanki) technical
  The cells are cultured in a laboratory and then analyzed. (Komórki są hodowane w laboratorium, a potem analizowane.)
  The scientists managed to culture a human's heart tissue. (Naukowcom udało się wyhodować tkankę ludzkiego serca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "culture"

rzeczownik
kolokacje

powered by  eTutor logo