"kultura popularna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kultura popularna" po polsku

kultura popularna

rzeczownik
 1. popular culture *
  • kultura popularna, popkultura
   Commissioner, we are using this review to give our children something more than a Chinese product that reflects American popular culture. (Pani Komisarz, wykorzystajmy tę rewizję do tego, aby dać naszym dzieciom coś więcej, niż chiński produkt odzwierciedlający amerykańską popkulturę.)

"kultura popularna" — Słownik kolokacji angielskich

popular culture kolokacja
 1. popular przymiotnik + culture rzeczownik = kultura popularna, popkultura
  Bardzo silna kolokacja

  And you can't really understand a society without understanding its popular culture.