"American culture" — Słownik kolokacji angielskich

American culture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska kultura
  1. American przymiotnik + culture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The first, on the relationship between the church and American culture, will probably take place next year, he said.

powered by  eTutor logo