"different culture" — Słownik kolokacji angielskich

different culture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): inna kultura
  1. different przymiotnik + culture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There is no better way to experience a different culture than to try out the local food, right?