"popular culture" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "popular culture" po angielsku — Słownik polsko-angielski

popular culture *

rzeczownik
  1. kultura popularna
    Commissioner, we are using this review to give our children something more than a Chinese product that reflects American popular culture. (Pani Komisarz, wykorzystajmy tę rewizję do tego, aby dać naszym dzieciom coś więcej, niż chiński produkt odzwierciedlający amerykańską popkulturę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"popular culture" — Słownik kolokacji angielskich

popular culture kolokacja
  1. popular przymiotnik + culture rzeczownik = kultura popularna
    Bardzo silna kolokacja

    And you can't really understand a society without understanding its popular culture.