"popkultura" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "popkultura" po polsku

popkultura

rzeczownik
 1. popular culture *
  • kultura popularna, popkultura
   Commissioner, we are using this review to give our children something more than a Chinese product that reflects American popular culture. (Pani Komisarz, wykorzystajmy tę rewizję do tego, aby dać naszym dzieciom coś więcej, niż chiński produkt odzwierciedlający amerykańską popkulturę.)
 2. pop culture

"popkultura" — Słownik kolokacji angielskich

popular culture kolokacja
 1. popular przymiotnik + culture rzeczownik = kultura popularna, popkultura
  Bardzo silna kolokacja

  And you can't really understand a society without understanding its popular culture.

pop culture kolokacja
 1. pop rzeczownik + culture rzeczownik = popkultura, kultura masowa
  Bardzo silna kolokacja

  And what would a mother, in love with American pop culture, give her little daughter?