"popular destination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popularny cel
  1. popular przymiotnik + destination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Of late it has become a popular destination, especially for the kids.