"international destination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): międzynarodowy cel
  1. international przymiotnik + destination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    During this time, there were 27 national and international destinations.