BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"major destination" — Słownik kolokacji angielskich

major destination kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ważny cel
  1. major przymiotnik + destination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The place can be developed as a major tourist destination.

powered by  eTutor logo