"hodowla" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hodowla" po polsku

hodowla

during cultivation
rzeczownik
 1. breeding *
  • chów, hodowla (np. zwierząt) [niepoliczalny]
   Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one. (Hodowla nie powinna być przemysłem, ale przede wszystkim działalnością rolniczą.)
 2. culture , *****
  • uprawa, hodowla termin techniczny [niepoliczalny]
   Researchers take samples from whole tissue or from cell culture. (Badacze pobierają próbki z całej tkanki bądź z hodowli komórek.)
   This kind of culture is no longer economic. (Ten rodzaj uprawy nie jest już opłacalny.)
 3. cultivation
  • hodowla (np. kwiatów) [niepoliczalny]
   Their business consists mostly of flower cultivation and selling. (Ich interes składa się w głównej mierze z hodowli i sprzedaży kwiatów.)
   This area is used for tea cultivation. (Ten obszar jest wykorzystywany pod uprawę herbaty.)
 4. rearing