"hodowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hodowanie" po polsku

hodowanie

rzeczownik
 1. breeding *
  • hodowanie, rozpłód (np. zwierząt)
   Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one. (Hodowla nie powinna być przemysłem, ale przede wszystkim działalnością rolniczą.)
 2. raising  
 3. keeping  
 4. cultivating
 5. culturing
 6. gendering
obrazek do "keep" po polsku
czasownik
 1. rear *** , rear up   [przechodni]
  I rear sheep on my fields. (Hoduję owce na moich polach.)
  My father used to rear cattle. (Mój ojciec hodował kiedyś bydło.)
 2. culture , *****
  • hodować, wyhodować (np. bakterie, tkanki) termin techniczny
   The cells are cultured in a laboratory and then analyzed. (Komórki są hodowane w laboratorium, a potem analizowane.)
   The scientists managed to culture a human's heart tissue. (Naukowcom udało się wyhodować tkankę ludzkiego serca.)
 3. breed **
  • hodować (np. zwierzęta) [przechodni]
   They breed cows for milk. (Oni hodują krowy na mleko.)
   My grandma breeds hens to have eggs. (Moja babcia hoduje kury, aby mieć jajka.)
 4. keep *****
 5. cultivate *
 6. raise *****
  • hodować (zwierzęta), uprawiać (rośliny) [przechodni]
   He raised cattle on his farm. (On hodował bydło na swojej farmie.)
   My aunt still raises hens. (Moja ciocia wciąż hoduje kury.)
 7. gender ***
  • rozmnażać, hodować przestarzale
   My grandfather genders pigeons. (Mój dziadek hoduje gołębie.)
   Tom's family genders dogs and cats. (Rodzina Toma hoduje psy i koty.)

Powiązane zwroty — "hodowanie"

rzeczownik
przymiotnik
hodowlany = cultured +2 znaczenia
czasownik