"rozmnażać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmnażać" po polsku

rozmnażać

czasownik
 1. engender
 2. gender ***
  • rozmnażać, prokreować, wydawać na świat dawne użycie
   She gendered a beautiful baby girl. (Ona wydała na świat piękną dziewczynkę.)
   I hope I gender a healthy boy. (Mam nadzieję, że wydam na świat zdrowego chłopca.)
  • rozmnażać, hodować przestarzale
   My grandfather genders pigeons. (Mój dziadek hoduje gołębie.)
   Tom's family genders dogs and cats. (Rodzina Toma hoduje psy i koty.)
 3. propagate
The breed councils are groups
czasownik
 1. breed **
 2. reproduce *   [przechodni/nieprzechodni]
 3. multiply *   [nieprzechodni]
  link synonim: breed
 4. proliferate
  • rozmnażać się, mnożyć się
   Gluten-free products started to proliferate on the food market. (Produkty bezglutenowe zaczęły się mnożyć się na rynku żywnościowym.)
 5. propagate
 6. procreate

Powiązane zwroty — "rozmnażać"

rzeczownik
para (o zwierzętach, które będą się rozmnażać) = pair
rozmnażanie = reproduction +3 znaczenia
mnożenie = multiplication +1 znaczenie
przymiotnik
mnogi = plural , pl. (skrót)