"rozmnażanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozmnażanie się" po polsku

rozmnażanie się

rzeczownik
 1. proliferation *
  • rozrastanie, rozmnażanie się (np. komórek) technical
   Here we have a proliferation of scar tissue on his body. (Mamy tutaj rozrastanie tkanki bliznowatej na jego ciele.)
 2. procreation
 3. multiplication   [UNCOUNTABLE]
 4. propagation
 5. breeding *
  • rozmnażanie się (o zwierzętach)
   We give the animals all the conditions they need for breeding. (Dajemy zwierzętom wszystkie potrzebne warunki do rozmnażania się.)
 6. reproducing  
 7. proliferating
 8. procreating
 9. multiplying  
 10. propagating
  • rozmnażanie się (o zwierzętach) formal
rzeczownik
 1. reproduction *
  • reprodukcja, rozmnażanie [UNCOUNTABLE]
   Could someone tell me, please, who first suggested the idea of reproduction without sex? (Kto mi powie, kto pierwszy wprowadził pomysł rozmnażania bez współżycia?)
   A major difficulty for plants in their new environment was reproduction. (Główną trudnością dla roślin w nowym środowisku była reprodukcja.)
 2. engendering
 3. propagating
 4. gendering
czasownik
 1. engender
 2. gender ***
 3. propagate
The breed councils are groups
czasownik
 1. breed **
 2. reproduce *   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
 3. multiply *   [INTRANSITIVE]
  link synonim: breed
 4. proliferate
  • rozmnażać się, mnożyć się
   Gluten-free products started to proliferate on the food market. (Produkty bezglutenowe zaczęły się mnożyć się na rynku żywnościowym.)
 5. propagate
 6. procreate

powered by  eTutor logo