"breeding" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "breeding" po angielsku

breeding *

rzeczownik
 1. chów, hodowla (np. zwierząt) [niepoliczalny]
  Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one. (Hodowla nie powinna być przemysłem, ale przede wszystkim działalnością rolniczą.)
 2. wychowanie, kindersztuba (w odniesieniu do dzieci) [niepoliczalny]
  As a mother of three, she knows a lot about breeding. (Jako matka trojga dzieci, ona wie sporo o wychowaniu.)
 3. powielanie (np. paliwa) termin techniczny [niepoliczalny]
 4. wychowywanie (np. osoby)
  His breeding was my responsibility. (Jego wychowywanie było moją odpowiedzialnością.)
 5. powodowanie (np. trudnej sytuacji)
  Breeding problems in everything he touches is his specialty. (Powodowanie problemów we wszystkim, czego się dotknie, to jego specjalność.)
 6. hodowanie, rozpłód (np. zwierząt)
  Breeding should essentially be an agricultural activity, not an industrial one. (Hodowla nie powinna być przemysłem, ale przede wszystkim działalnością rolniczą.)
 7. rozmnażanie się (o zwierzętach)
  We give the animals all the conditions they need for breeding. (Dajemy zwierzętom wszystkie potrzebne warunki do rozmnażania się.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. hodowlany
 2. lęgowy (np. okres)
The breed councils are groups obrazek do "breed" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: bred past tense, bred past participle
 1. rozmnożyć się, rozmnażać się (o zwierzętach) [nieprzechodni]
  These ducks start to breed in late winter. (Te kaczki zaczynają się rozmnażać późną zimą.)
  link synonim: multiply
 2. hodować (np. zwierzęta) [przechodni]
  They breed cows for milk. (Oni hodują krowy na mleko.)
  My grandma breeds hens to have eggs. (Moja babcia hoduje kury, aby mieć jajka.)
 3. rodzić, zrodzić, spowodować (np. trudną sytuację) [przechodni]
 4. wychować, wychowywać (współtworzyć określony rodzaj, np. osoby) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. rasa hodowlana (zwierzęcia) [policzalny]
  It's a very rare breed of cows. (To bardzo rzadka rasa hodowlana krów.)
 2. typ, rodzaj (np. osoby, rzeczy) [policzalny]
 3. rasa
  What's the breed of your dog? (Jaka jest rasa twojego psa?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "breeding"

rzeczownik
idiom
kolokacje