eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"selekcja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "selekcja" po polsku

selekcja

rzeczownik
 1. selection ***
  • selekcja (dobór naturalny)
   Natural selection is a mechanism observed among living organisms. (Naturalna selekcja jest mechanizmem obserwowanym wśród żywych organizmów.)
  • selekcja (dobór przez eliminację)
   All candidates need to go through the selection process. (Wszyscy kandydaci muszą przejść przez proces selekcji.)
   Was there a selection at this club? (Czy w tym klubie była selekcja?)
 2. shakeout
 3. animal breeding

"selekcja" — Słownik kolokacji angielskich

animal breeding kolokacja
 1. animal rzeczownik + breeding rzeczownik = selekcja (zwierząt)
  Zwykła kolokacja

  But animal breeding and light industry also play a role in town economy.