"eliminacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "eliminacja" po polsku

"eliminacja" — Słownik kolokacji angielskich

  1. elimination rzeczownik + reaction rzeczownik = eliminacja (reakcja chemiczna)
    Luźna kolokacja

    The initial addition reaction is followed by an elimination reaction.