Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"eliminate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "eliminate" po angielsku

eliminate ***

czasownik
 1. eliminować, wykluczać (np. hipotezę, możliwość) [przechodni]
  We should eliminate those five suspects - they didn't have a motive. (Powinniśmy wykluczyć tych pięciu podejrzanych - nie mieli motywu.)
  You mustn't simply eliminate that possibility! (Nie wolno ci tak po prostu wykluczyć tej możliwości!)
 2. likwidować, eliminować (np. chorobę, koszty, tłuszcz z diety) [przechodni]
  zlikwidować, wyeliminować
  Eliminate fat from your diet and you'll feel better. (Wyeliminuj tłuszcz ze swojej diety, a poczujesz się lepiej.)
  We should eliminate the unnecessary expenses. (Powinniśmy się pozbyć niepotrzebnych wydatków.)
 3. zlikwidować (zabić kogoś) [przechodni]
  We should eliminate our biggest enemy. (Powinniśmy zlikwidować naszego największego wroga.)
  If you eliminate that guy, I will pay you 5 thousand dollars. (Jeżeli zlikwidujesz tamtego faceta, to zapłacę ci 5 tysięcy dolarów.)
 4. wyeliminować (w matematyce) [przechodni]
  You can easily eliminate the x and y unknowns and calculate the z. (Możesz łatwo wyeliminować niewiadome x i y i obliczyć z.)
 5. wydalać (np. odchody, truciznę) [przechodni]
  This fish eliminates a deadly poison. (Ta ryba wydziela śmiertelną truciznę.)
  Don't be deceived by the beauty of these flowers. They eliminate a poison. (Niech cię nie zwiedzie piękno tych kwiatów. Wydzielają one truciznę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "eliminate"

rzeczownik
elimination reaction = eliminacja (reakcja chemiczna)
eliminating = eliminowanie, wykluczanie (np. hipotezy, możliwości) +4 znaczenia
przymiotnik
kolokacje