"gradual elimination" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gradual elimination" po angielsku — Słownik polsko-angielski

gradual elimination

rzeczownik
  1. stopniowe eliminowanie

"gradual elimination" — Słownik kolokacji angielskich

gradual elimination kolokacja
  1. gradual przymiotnik + elimination rzeczownik = stopniowe eliminowanie
    Luźna kolokacja

    Instead a horizontal integration of the economy by the gradual elimination of trade barriers seemed to be the way to continue.

    Podobne kolokacje: