"gradual" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

gradual przymiotnik

gradual + rzeczownik
Kolokacji: 132
gradual decline • gradual change • gradual process • gradual increase • gradual improvement • gradual shift • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. gradual decline = upadek graduału gradual decline
3. gradual process = proces graduału gradual process
4. gradual increase = wzrost graduału gradual increase
5. gradual improvement = poprawa graduału gradual improvement
6. gradual shift = zmiana graduału gradual shift
7. gradual loss = strata graduału gradual loss
8. gradual transition = graduał przejście gradual transition
9. gradual reduction = obniżenie graduału gradual reduction
10. gradual development = rozwój graduału gradual development
11. gradual approach = podejście graduału gradual approach
12. gradual slope = stok graduału gradual slope
13. gradual evolution = ewolucja graduału gradual evolution

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.