Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"likwidować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "likwidować" po polsku

likwidować

czasownik
 1. eliminate ***
  • likwidować, eliminować (np. chorobę, koszty, tłuszcz z diety) [przechodni]
   zlikwidować, wyeliminować
   Eliminate fat from your diet and you'll feel better. (Wyeliminuj tłuszcz ze swojej diety, a poczujesz się lepiej.)
   We should eliminate the unnecessary expenses. (Powinniśmy się pozbyć niepotrzebnych wydatków.)
 2. dissolve **
  • rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować [przechodni]
   A and B wish to dissolve their marriage. (A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.)
   Islam gives women equal rights to dissolve a marriage. (Islam daje kobietom równe prawa, aby rozwiązać małżeństwo.)
   King Charles II dissolved the parliament in July 1679. (Król Charles II rozwiązał parlament w lipcu 1679 roku.)
 3. abolish *   [przechodni]
 4. liquidate
 5. obviate
 6. decommission
phrasal verb
 1. sweep away
czasownik
 1. erase *
 2. smoke , ***
  • sprzątnąć, zlikwidować, zabić slang [przechodni]
   He's gonna betray us. We have to smoke him. (On zamierza nas zdradzić. Musimy go sprzątnąć.)
   The gang smoked him before we could interrogate him. (Gang go zlikwidował, zanim mogliśmy go przesłuchać.)
phrasal verb
 1. wind something up , wind up something **
 2. wipe something away