"wind something up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "wind something up" po angielsku

wind something up
wind up something **

phrasal verb
 1. zakończyć coś, skończyć coś
  Let's wind this meeting up and go for a drink. (Zakończmy to spotkanie i chodźmy na drinka.)
 2. zlikwidować coś (np. sklep)
 3. nakręcić coś (np. zegarek)
  I asked a watchmaker to wind my watch up. (Poprosiłem zegarmistrza o nakręcenie mojego zegarka.)
 4. podnieść coś (np. szybę w samochodzie)  BrE
phrasal verb
 1. zakończyć, skończyć (np. spotkanie)
  Let's wind up this meeting and go to lunch. (Zakończmy to spotkanie i chodźmy na lunch.)
  She finally wound the relationship up. (Ona nareszcie zakończyła związek.)
 2. skończyć (po wielu nieprzyjemnych przygodach) potocznie
  One more quirk and you will wind up in the headteacher's office. (Jeszcze jeden wybryk i wylądujesz w gabinecie dyrektora.)
  link synonim: end up

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wind **** , także: wind up **

czasownik
Formy nieregularne: wound past tense, wound past participle
 1. nakręcać (np. zegarek, zabawkę) [przechodni]
  Wind the clock once per week. (Nakręcaj zegarek raz na tydzień.)
  I wound my watch before going to sleep. (Nakręciłem zegarek przed pójściem spać.)
  I wind the clock twice every day. (Nakręcam zegarek dwa razy dziennie.)
  I forgot to wind up my clock. (Zapomniałem nakręcić mój zegarek.)
rzeczownik
 1. żart
 2. działania zmierzające do zakończenia czegoś

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. podpucha, ściema, lipa  BrE potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. nakręcany (np. zabawka, gramofon)
rzeczownik
 1. nabranie, wkręcenie (zażartowanie z kogoś)  BrE potocznie
rzeczownik
 1. proces zakończenia (np. jakiegoś działania)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. napędzać komuś stracha
  I am the best at putting the wind up my family on the All Fools' Day. (Jestem najlepsza w napędzaniu stracha mojej rodzinie w Prima Aprilis.)
 2. przestraszyć się, mieć cykora