"żart" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żart" po polsku — Słownik angielsko-polski

żart

rzeczownik
 1. joke ***
  • żart, dowcip [COUNTABLE]
   Susie was upset, because she thought you were playing a joke on her. (Susie zdenerwowała się, ponieważ myślała, że sobie z niej żartujesz.)
   He tells lame jokes. (On opowiada kiepskie dowcipy.)
   It was a stupid joke - you scared me! (To był głupi żart - przestraszyłeś mnie!)
   I like jokes. (Lubię dowcipy.)
 2. trick **
  • żart, dowcip [COUNTABLE]
   They thought she was serious, but it was just a trick. (Oni myśleli, że ona była poważna, a to był tylko żart.)
   Your tricks are not funny. (Twoje żarty nie są zabawne.)
 3. hoax
 4. rib **
  • kawał, dowcip, żart informal
   He told an obnoxious rib. (On opowiedział nieprzyjemny dowcip.)
   It was a very rude rib, don't tell it to my children. (To był bardzo niegrzeczny żart, nie opowiadaj go moim dzieciom.)
 5. jest  
  Though he spoke in jest, he was undoubtedly giving me a message. (Mimo, że mówił żartem, niewątpliwie przekazywał mi jakąś wiadomość.)
  What a jest! (Co za żart!)
 6. crack ***   informal [COUNTABLE]
  Your crack wasn't funny, it was rude. (Twój żart nie był śmieszny, był niegrzeczny.)
  I don't like cracks about sick people. (Nie lubię żartów o chorych ludziach.)
 7. quip
 8. gag *
  • dowcip, żart informal
   I liked the gags in this movie. (Podobały mi się żarty w tym filmie.)
 9. pleasantry
 10. snap ***
  • dowcip, kawał, żart informal
   He told me a good snap and we both laughed. (On powiedział mi dobry kawał i zaśmialiśmy się oboje.)
   I like intelligent snaps. (Lubię inteligentne żarty.)
   Your snap was rude, I feel offended. (Twój dowcip był niegrzeczny, czuję się obrażony.)
 11. tease * , także: teaze
  • docinek, przytyk, żart informal
   Your tease was cruel. (Twój przytyk był okrutny.)
   This tease made him angry. (Ten docinek go wkurzył.)
 12. wind-up British English informal , windup American English  
 13. wisecrack
 14. blague
 15. yock , także: yok  
 16. leg-pull informal
 17. jocosity
 18. jape   British English old-fashioned
 19. drollery
 20. waggery old use
 21. yuk

Powiązane zwroty — "żart"

przymiotnik
okrutny (np. traktowanie, żart) = cruel
wspaniały (np. żart, wygląd) = delicious , także: delish informal
kiepski (np. żart, fabuła filmu) = weak
nieprzyzwoity (np. żart) = spicy , także: spicey +1 znaczenie
obrzydliwy (np. żart, film) = distasteful
frywolny (np. bielizna, żart) = naughty
czczy (np. żart) = inane
żartobliwy = humorous , także: humourous British English +11 znaczeń
sprośny (np. osoba, żart) = nasty
niecenzuralny (np. żart, uwaga) = risque
irytujący (np. dowcip, żart) = mischievous
oklepany (np. żart, opowieść) = well-worn
rubaszny (np. język, żart) = ripe
czasownik
idiom
przysłówek
żartobliwie = jokingly +15 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb
Zobacz także: żarcik