PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"żart" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "żart" po polsku

żart

rzeczownik
 1. joke ***
  • żart, dowcip [policzalny]
   Susie was upset, because she thought you were playing a joke on her. (Susie zdenerwowała się, ponieważ myślała, że sobie z niej żartujesz.)
   He tells lame jokes. (On opowiada kiepskie dowcipy.)
   It was a stupid joke - you scared me! (To był głupi żart - przestraszyłeś mnie!)
   I like jokes. (Lubię dowcipy.)
   link synonim: jest
 2. trick **
  • żart, dowcip [policzalny]
   They thought she was serious, but it was just a trick. (Oni myśleli, że ona była poważna, a to był tylko żart.)
   Your tricks are not funny. (Twoje żarty nie są zabawne.)
 3. hoax ,
 4. rib **
  • kawał, dowcip, żart potocznie
   He told an obnoxious rib. (On opowiedział nieprzyjemny dowcip.)
   It was a very rude rib, don't tell it to my children. (To był bardzo niegrzeczny żart, nie opowiadaj go moim dzieciom.)
 5. jest
  • żart, dowcip
   Though he spoke in jest, he was undoubtedly giving me a message. (Mimo, że mówił żartem, niewątpliwie przekazywał mi jakąś wiadomość.)
   What a jest! (Co za żart!)
   link synonim: joke
   zobacz także: jester
 6. crack ***   potocznie [policzalny]
  Your crack wasn't funny, it was rude. (Twój żart nie był śmieszny, był niegrzeczny.)
  I don't like cracks about sick people. (Nie lubię żartów o chorych ludziach.)
 7. quip
 8. gag *
 9. pleasantry
 10. snap ***
  • dowcip, kawał, żart potocznie
   He told me a good snap and we both laughed. (On powiedział mi dobry kawał i zaśmialiśmy się oboje.)
   I like intelligent snaps. (Lubię inteligentne żarty.)
   Your snap was rude, I feel offended. (Twój dowcip był niegrzeczny, czuję się obrażony.)
 11. tease * , także: teaze
  • docinek, przytyk, żart potocznie
   Your tease was cruel. (Twój przytyk był okrutny.)
   This tease made him angry. (Ten docinek go wkurzył.)
 12. wind-up BrE potocznie , windup AmE  
 13. wisecrack
 14. blague
 15. yock , także: yok  
 16. leg-pull potocznie
 17. jocosity
 18. jape    BrE przestarzale
 19. drollery
 20. waggery dawne użycie
 21. yuk

Powiązane zwroty — "żart"

przymiotnik
okrutny (np. traktowanie, żart) = cruel
wspaniały (np. żart, wygląd) = delicious , także: delish potocznie
kiepski (np. żart, fabuła filmu) = weak
nieprzyzwoity (np. żart) = spicy , także: spicey +1 znaczenie
obrzydliwy (np. żart, film) = distasteful
ciężki (np. styl pisania, żart) = laboured BrE , labored AmE
żartobliwy = humorous , także: humourous BrE +11 znaczeń
frywolny (np. bielizna, żart) = naughty
czczy (np. żart) = inane
sprośny (np. osoba, żart) = nasty
irytujący (np. dowcip, żart) = mischievous
oklepany (np. żart, opowieść) = well-worn
rubaszny (np. język, żart) = ripe
czasownik
idiom
przysłówek
żartobliwie = jokingly +15 znaczeń
rzeczownik
phrasal verb