Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ściema" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ściema" po polsku

ściema

rzeczownik
 1. bull **
  • ściema, kit, bzdura potocznie [niepoliczalny]
   Everything that comes out of his mouth sounds like a load of bull. (Wszystko, co wychodzi z jego ust brzmi jak stek bzdur.)
   She's always telling bull. I'm tired of it. (Ona zawsze mówi bzdury. Mam tego dość.)
   zobacz także: bullshit
 2. ruse
 3. baloney potocznie , także: boloney potocznie
 4. fiddle *
 5. wind-up , windup
 6. snow , ***
  • gadka, ściema, kant  AmE slang
   Did you really think I would believe your snow? (Naprawdę myślałeś, że uwierzę w twoją ściemę?)
   You have a good snow. (Masz dobrą gadkę.)
 7. pitch ***
  • gadka, bajer, ściema slang
   His pitch made me angry. (Jego gadka zdenerwowała mnie.)
   This must be a pitch. (To musi być ściema.)
   I can't believe you listen to his pitch. (Nie mogę uwierzyć, że słuchasz jego gadki.)
 8. load of crap   potocznie
 9. short con , short stuff
 10. jiggery-pokery
 11. slick shit
 12. pork pie , także: porkie pie , porky
 13. hockey-pockey
 14. roughie
 1. wolf ticket slang , także: woof ticket slang

"ściema" — Słownik kolokacji angielskich

pork pie kolokacja
 1. pork rzeczownik + pie rzeczownik = ściema, lipa, kłamstwo
  Zwykła kolokacja

  You shall have your pork pie and then we will be on our way.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo