"zlikwidować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zlikwidować" po polsku

zlikwidować

czasownik
 1. eliminate ***
  • zlikwidować (zabić kogoś) [przechodni]
   We should eliminate our biggest enemy. (Powinniśmy zlikwidować naszego największego wroga.)
   If you eliminate that guy, I will pay you 5 thousand dollars. (Jeżeli zlikwidujesz tamtego faceta, to zapłacę ci 5 tysięcy dolarów.)
 2. erase *
 3. smoke , ***
  • sprzątnąć, zlikwidować, zabić slang [przechodni]
   He's gonna betray us. We have to smoke him. (On zamierza nas zdradzić. Musimy go sprzątnąć.)
   The gang smoked him before we could interrogate him. (Gang go zlikwidował, zanim mogliśmy go przesłuchać.)
phrasal verb
 1. wind something up , wind up something **
 2. wipe something away
idiom
 1. hose somebody down
czasownik
 1. dissolve **
  • rozwiązywać (np. parlament, małżeństwo), likwidować [przechodni]
   A and B wish to dissolve their marriage. (A i B chcą rozwiązać swoje małżeństwo.)
   Islam gives women equal rights to dissolve a marriage. (Islam daje kobietom równe prawa, aby rozwiązać małżeństwo.)
   King Charles II dissolved the parliament in July 1679. (Król Charles II rozwiązał parlament w lipcu 1679 roku.)
 2. abolish *   [przechodni]
 3. liquidate
 4. obviate
 5. decommission
phrasal verb
 1. sweep away

Powiązane zwroty — "zlikwidować"

czasownik
rzeczownik
likwidacja = shutdown +5 znaczeń
zlikwidowanie = eradication +2 znaczenia

powered by  eTutor logo