TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wykluczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wykluczać" po polsku

wykluczać

czasownik
 1. eliminate ***
  • eliminować, wykluczać (np. hipotezę, możliwość) [przechodni]
   We should eliminate those five suspects - they didn't have a motive. (Powinniśmy wykluczyć tych pięciu podejrzanych - nie mieli motywu.)
   You mustn't simply eliminate that possibility! (Nie wolno ci tak po prostu wykluczyć tej możliwości!)
 2. exclude **
 3. foreclose
 4. preclude *
 5. excommunicate
 6. debar
  • pozbawiać, wykluczać oficjalnie
   Dishonest players will be debarred from the competition. (Nieuczciwy gracze będą wykluczeni z zawodów.)
phrasal verb
 1. leave off
idiom
 1. take out of the equation , take something out of the equation
  • nie brać pod uwagę, wykluczać
   He's ill, so he should be taken out of equation. (On jest chory, więc powinien zostać wykluczony.)
phrasal verb
 1. rule something out , rule out *
 2. cancel something out  
czasownik
 1. except , **** , także: 'cept potocznie
 2. disqualify , DQ (skrót)  
  She was disqualified from the competition. (Ona została wykluczona z zawodów.)
  The referee disqualified our team from the tournament. (Sędzia wykluczył nasz zespół z turnieju.)
  link synonim: exclude
 3. disfellowship
phrasal verb
 1. deal somebody out
 2. count somebody out  
  We can count these two out. The rest are all suspects. (Możemy wykluczyć tych dwóch. Cała reszta to podejrzani.)
 1. disqualify somebody from something
  • pozbawić kogoś prawa (do czegoś), wykluczyć kogoś (z czegoś)
   This political system disqualifies the disabled from the right to higher education. (Ten system polityczny pozbawia niepełnosprawnych prawa do wyższej edukacji.)