Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"nie brać pod uwagę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie brać pod uwagę" po polsku

nie brać pod uwagę

czasownik
 1. discount **
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę [TRANSITIVE]
   He discounted her opinion. (On zignorował jej opinię.)
   Don't discount his warning, he's usually right. (Nie lekceważ jego ostrzeżenia, on zwykle ma rację.)
 2. disregard *
  • zlekceważyć, zignorować, nie brać pod uwagę
   Experts claim that the European institutions simply disregard this serious problem. (Eksperci uważają, że instytucje europejskie po prostu lekceważą ten poważny problem.)
   We cannot disregard the problems of the poor people in our country. (Nie możemy zlekceważyć problemów ubogich ludzi w naszym kraju.)
 3. reckon without  
idiom
 1. take out of equation , take something out of equation
  • nie brać pod uwagę, wykluczać
   He's ill, so he should be taken out of equation. (On jest chory, więc powinien zostać wykluczony.)
czasownik
 1. consider *****
  • rozważać, rozpatrywać, brać pod uwagę [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Did you ever consider that possibility? (Czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?)
   I should have considered that. (Powinienem był wziąć to pod uwagę.)
   All things considered, that wasn't too bad. (Biorąc pod uwagę wszystko, nie było tak źle.)
   We hope that you will consider our request favourably. (Mamy nadzieję, że rozpatrzą Państwo naszę prośbę pozytywnie.)
   You didn't even consider my feelings. (Nawet nie wziąłeś pod uwagę tego, co czuję.)
   link synonim: count
 2. count ****
 3. regard ***
 4. consult **
phrasal verb
 1. account for something ***  
  You should account for your family when you make important decisions. (Powinieneś brać pod uwagę swoją rodzinę, kiedy podejmujesz ważne decyzje.)
  link synonim: consult
 1. have regard to
idiom
 1. take something on board
 2. bear in mind
phrasal verb
 1. account for somebody ***  
  Why didn't you account for me when you planned it? (Dlaczego nie wziąłeś mnie pod uwagę, gdy to planowałeś?)
  link synonim: consult
 2. count somebody in
phrasal verb
 1. play with something **
 2. provide for something **
 3. factor something in
  • wziąć coś pod uwagę, brać coś pod uwagę
   to include something as relevant while making decisions
   Have you factored the speed of wind in as well? (Czy również wzięliście pod uwagę prędkość wiatru?)
   We have to factor in everything if we want to make a correct estimation. (Musimy wziąć wszystko pod uwagę, jeżeli chcemy dokonać prawidłowego oszacowania.)
 4. take something into consideration
 1. take notice of something

Powiązane zwroty — "nie brać pod uwagę"

phrasal verb
idiom
nawet o czymś nie myśleć (nie brać czegoś pod uwagę) = not go there

"nie brać pod uwagę" — Słownik kolokacji angielskich

reckon without kolokacja
 1. reckon czasownik + without przyimek = nie brać pod uwagę
  Zwykła kolokacja

  The fact is, I have been reckoning all this while without an accident.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo