PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"DQ" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "DQ" po angielsku

disqualify , DQ (skrót)

czasownik
 1. zakazać, zabronić
  He was disqualified from driving. (Jemu zabroniono jeździć samochodem.)
  link synonim: ban
 2. wykluczyć
  She was disqualified from the competition. (Ona została wykluczona z zawodów.)
  The referee disqualified our team from the tournament. (Sędzia wykluczył nasz zespół z turnieju.)
  link synonim: exclude
 3. dyskwalifikować
  If you do it again, I will have to disqualify you. (Jeśli jeszcze raz to zrobisz, będę musiał cię zdyskwalifikować.)
  They disqualified him for doping. (Oni zdyskwalifikowali go za doping.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

disqualification , DQ (skrót)

rzeczownik
 1. dyskwalifikacja
 2. wykluczenie (np. z kariery)
 3. dyskwalifikacja (w sporcie)
 4. zawieszenie (kara sądowa)
 5. czynnik dyskwalifikujący

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.