"zawieszenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zawieszenie" po polsku

zawieszenie

obrazek do "suspension" po polsku Suspension Upgrades suspension
rzeczownik
 1. suspension **
  • zawieszenie (np. w samochodzie) [niepoliczalny]
   The suspension is too tight to drive this car in the mountains. (Zawieszenie jest zbyt twarde, żeby jeździć tym samochodem po górach.)
  • zawieszenie (wstrzymanie wykonania wyroku, działania) [niepoliczalny]
   His lawyers have asked for a suspension. (Jego prawnicy żądali zawieszenia.)
  • zawieszenie (np. ucznia w szkole) [policzalny]
   I heard about your suspension, I wanted to make sure you were okay. (Dowiedziałem się, że cię zawiesili, chciałem sprawdzić, czy wszystko w porządku.)
 2. exclusion *
  • zawieszenie (w szkole) [policzalny lub niepoliczalny]
   He earned himself an exclusion with his bad behaviour. (On zasłużył sobie na zawieszenie swoim złym zachowaniem.)
 3. standstill
 4. reprieve
 5. stoppage
 6. deferral
 7. deferment , deferral
 8. abeyance , także: abeyancy
  • zawieszenie (np. tymczasowe zaprzestanie wykonywania czegoś)
 9. disqualification
  • zawieszenie (kara sądowa)
 10. adjournment
czasownik
 1. dangle *
 2. sling *
 3. adjourn
 4. abey
phrasal verb
 1. hang up **
rzeczownik
 1. crash ***
  • awaria, zawieszenie się (komputera) [policzalny]
   Due to the crash of my computer, I'm unable to continue my work. (Z powodu awarii mojego komputera nie jestem w stanie kontynuować pracy.)
   I lost all my data because of the computer's crash. (Straciłem wszystkie swoje dane z powodu awarii komputera.)
 2. hanging
 1. suspend somebody **  
  The school principal suspended me. (Dyrektor szkoły zawiesił mnie.)
czasownik
 1. string ***  
  I strung the painting on the wall. (Zawiesiłem obraz na ścianie.)
  Can you help me string the chandelier? (Pomożesz mi zawiesić żyrandol?)
 2. suspend **
  • zawieszać (kogoś w obowiązkach) [przechodni]
   I got suspended for sleeping at work. (Zostałem zawieszony za spanie w pracy.)
   She got suspended for being racist. (Ona została zawieszona za bycie rasistką.)
 3. exclude **
 4. miss *****
 5. reprieve
 6. resuspend
czasownik
 1. crash ***
  • zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
   The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
   Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 2. hang ****
  • zawiesić się (o komputerze)
   My computer hung when I opened the program. (Mój komputer zawiesił się, kiedy otworzyłem program.)
   She couldn't continue her work because her computer hung. (Ona nie mogła kontynuować pracy, ponieważ jej komputer się zawiesił.)
   link synonim: crash
 3. freeze ***
  • zawiesić się, zwiesić się (np. ekran komputera) [przechodni]
   The computer screen froze and I couldn't fix it. (Ekran komputera się zwiesił i nie mogłem tego naprawić.)
   The application freezes very often. (Ta aplikacja bardzo często się zawiesza.)
 4. prefreeze
phrasal verb
 1. space out
phrasal verb
 1. go down ***
  • zawieszać się (o komputerze)
   My computer goes down very often, so I think I have to buy a new one. (Mój komputer bardzo często się zawiesza, więc chyba muszę kupić nowy.)
   My computer went down during the installation of a program. (Mój komputer zawiesił się podczas instalacji programu.)

Powiązane zwroty — "zawieszenie"

czasownik
nałożyć interdykt (zawieszenie prawa do sprawowania lub przyjmowania sakramentów) = interdict
idiom
phrasal verb
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo