ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"odroczenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odroczenie" po polsku

odroczenie

rzeczownik
 1. stay *****   [policzalny lub niepoliczalny]
  After a two-year stay, the trial continued today. (Po dwurocznym odroczeniu, proces dzisiaj rozpoczął się na nowo.)
 2. respite ,
 3. postponement
 4. deferment , deferral
 5. deferral
 6. adjournment
 7. prorogation
 8. proroguement
phrasal verb
 1. hold off
  • odroczyć, odraczać
   The case was held off due to the lack of evidence. (Sprawa była odroczona z powodu braku dowodów.)
czasownik
 1. respite ,
 2. adjourn
czasownik
 1. table *****
 2. defer
 3. reprieve

powered by  eTutor logo