PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"crash" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "crash" po angielsku

crash ***

obrazek do "crash" po polsku
czasownik
 1. rozbić się (o środku transportu, np. o samochodzie) [nieprzechodni]
  The plane crashed because of the pilot's error. (Samolot rozbił się z powodu błędu pilota.)
  A plane full of people crashed yesterday. (Samolot pełen ludzi rozbił się wczoraj.)
  Her car crashed into a tree. (Jej samochód rozbił się o drzewo.)
 2. rozbić (np. samochód) [przechodni]
  Be careful, don't crash my car! (Bądź ostrożny, nie rozbij mojego samochodu!)
  My mother crashed a plane during her flying lesson. (Moja mama rozbiła samolot podczas swoich lekcji pilotowania.)
 3. trzasnąć, huknąć (np. o grzmocie) [nieprzechodni]
  Thunder crashed over our heads. (Grzmot huknął nad naszymi głowami.)
 4. załamać się (o rynku), spaść gwałtownie (np. o cenach akcji) potocznie [nieprzechodni]
  The price of our shares is crashing. (Cena naszych akcji spada gwałtownie.)
 5. upaść, zbankrutować (np. o firmie) potocznie [nieprzechodni]
  You should find a new job, this company is going to crash. (Powinieneś znaleźć nową pracę, ta firma zbankrutuje.)
  The company crashed and my father lost his job. (Firma upadła i mój ojciec stracił pracę.)
 6. zepsuć się, paść, zawiesić się (np. o komputerze) [nieprzechodni]
  The program crashes every time I click this button. (Program zawiesza się za każdym razem, gdy klikam ten przycisk.)
  Luckily, I had saved the document before the computer crashed. (Na szczęście zapisałem ten dokument, zanim komputer się zawiesił.)
 7. wbić się, wkręcić się, wtargnąć, dostać się bez zaproszenia (np. na imprezę, na koncert) potocznie [przechodni]
  He crashed the party, I didn't invite him. (On wkręcił się na imprezę, ja go nie zapraszałem.)
 8. przejechać (na czerwonym świetle) [przechodni]
  My driver crashed the lights. (Mój kierowca przejechał na czerwonym.)
 9. zdrzemnąć się, przespać się (np. na kanapie), uderzyć w kimono język mówiony [nieprzechodni]
  I'm so tired, I have to crash! (Jestem taki zmęczony, muszę uderzyć w kimono!)
  She crashed before I took a shower. (Ona uderzyła w kimono zanim ja wziąłem prysznic.)
  Do you wanna crash on the couch? (Chcesz się przespać na kanapie?)
 10. przenocować (np. u koleżanki) język mówiony [nieprzechodni]
  Don't worry, I'll crash at Jenny's house. (Nie martw się, przenocuję u Jenny.)
  Let's crash in a tent today and tomorrow we'll look for a hotel. (Przenocujmy dziś w namiocie, a jutro poszukamy hotelu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. wypadek, kraksa (środka transportu, np. samochodu) [policzalny]
  It wasn't my fault, he caused this crash. (To nie była moja wina, on spowodował ten wypadek.)
  Nobody was injured in the crash. (Nikt nie został ranny w wypadku.)
  link synonimy: collision, accident
 2. huk, łomot, łoskot [policzalny]
  We heard a loud crash. (Usłyszeliśmy głośny łomot.)
  The ladder fell down with a crash. (Drabina upadła z hukiem.)
  link synonim: blast
 3. awaria, zawieszenie się (komputera) [policzalny]
  Due to the crash of my computer, I'm unable to continue my work. (Z powodu awarii mojego komputera nie jestem w stanie kontynuować pracy.)
  I lost all my data because of the computer's crash. (Straciłem wszystkie swoje dane z powodu awarii komputera.)
 4. załamanie, krach (nagły spadek cen akcji) [policzalny]
  The stock market crash in 1929 brought about the Great Depression in America. (Krach na giełdzie papierów wartościowych w 1929 wywołał Wielką Depresję w Ameryce.)
  His investment wasn't affected by the stock market crash. (Załamanie na giełdzie nie wpłynęło na jego inwestycję.)
 5. kresz (tkanina z włókna poliamidowego) [niepoliczalny]
  These curtains are made from crash. (Te zasłony są zrobione z kreszu.)
  She has beautiful curtains made from crash. (Ona ma piękne zasłony zrobione z kreszu.)
 6. grupa nosorożców, stado nosorożców

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "crash"

rzeczownik
inne
czasownik
phrasal verb