PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"zbankrutować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbankrutować" po polsku

zbankrutować

czasownik
 1. fail ****
  • zbankrutować, ogłosić upadłość, upaść [INTRANSITIVE]
   My company has failed, I'm looking for a new job. (Moja firma upadła, szukam nowej pracy.)
   My bank failed and I lost all my money. (Mój bank zbankrutował i straciłem wszystkie swoje pieniądze.)
 2. bankrupt *
 3. go bankrupt  
 4. crash ***
  • upaść, zbankrutować (np. o firmie) informal [INTRANSITIVE]
   You should find a new job, this company is going to crash. (Powinieneś znaleźć nową pracę, ta firma zbankrutuje.)
   The company crashed and my father lost his job. (Firma upadła i mój ojciec stracił pracę.)
 5. go broke
  • splajtować, zbankrutować
   If we close her business, she'll go broke. (Jeśli zamkniemy jej interes, ona zbankrutuje.)
   If I have to pay for all your clothes, I'll go broke. (Jeśli będę musiał zapłacić za wszystkie twoje ciuchy, to zbankrutuję.)
 6. go bust   informal
idiom
 1. go to the wall  
 2. go to smash
 3. go belly up   informal
  an informal expression meaning to go bankrupt, to become insolvent
czasownik
 1. collapse ***
  • upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
   Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
   Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
   My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
 2. fold **

Powiązane zwroty — "zbankrutować"

rzeczownik
bankructwo = bankruptcy +2 znaczenia
bankrut = bankrupt , także: bankrout old use +1 znaczenie
przymiotnik
zbankrutowany = bankrupt +2 znaczenia
inne
Zobacz także: bankrutowanie

"zbankrutować" — Słownik kolokacji angielskich

go bankrupt kolokacja
 1. go czasownik + bankrupt przymiotnik = zbankrutować
  Bardzo silna kolokacja

  Now I am back and everyone has again gone bankrupt.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo