PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"bankructwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bankructwo" po polsku

bankructwo

rzeczownik
 1. bankruptcy **
  • bankructwo, niewypłacalność [policzalny lub niepoliczalny]
   a state of being bankrupt, unable to pay off one's debts
   The company may have to declare bankruptcy. (Firma być może będzie musiała ogłosić bankructwo.)
   My small company is on the verge of bankruptcy. (Moja mała firma jest na skraju bankructwa.)
   link synonim: insolvency
  • upadek, bankructwo (np. jakiejś idei) [niepoliczalny]
   The new research caused the bankruptcy of their old idea. (Nowe badania spowodowały upadek ich starego pomysłu.)
 2. failure ***
  • bankructwo, plajta [policzalny lub niepoliczalny]
   The failure of my company has taught me a lot. (Bankructwo mojej firmy wiele mnie nauczyło.)
   I lost all my money because of my bank's failure. (Straciłem wszystkie pieniądze przez bankructwo mojego banku.)
 3. business failure

"bankructwo" — Słownik kolokacji angielskich

business failure kolokacja
 1. business rzeczownik + failure rzeczownik = bankructwo, upadłość
  Silna kolokacja

  If he does, I suppose it will mean another business failure.