"bankrutować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bankrutować" po polsku

bankrutować

czasownik
 1. collapse ***
  • upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [przechodni/nieprzechodni]
   Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
   Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
   Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
   My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
 2. fold **
czasownik
 1. fail ****
 2. bankrupt *
 3. go bankrupt  
 4. crash ***
  • upaść, zbankrutować (np. o firmie) potocznie [nieprzechodni]
   You should find a new job, this company is going to crash. (Powinieneś znaleźć nową pracę, ta firma zbankrutuje.)
   The company crashed and my father lost his job. (Firma upadła i mój ojciec stracił pracę.)
 5. go broke
  • splajtować, zbankrutować
   If we close her business, she'll go broke. (Jeśli zamkniemy jej interes, ona zbankrutuje.)
   If I have to pay for all your clothes, I'll go broke. (Jeśli będę musiał zapłacić za wszystkie twoje ciuchy, to zbankrutuję.)
 6. go bust   potocznie
idiom
 1. go to the wall  
 2. go to smash
 3. go belly up   potocznie
  an informal expression meaning to go bankrupt, to become insolvent

Powiązane zwroty — "bankrutować"

rzeczownik
bankructwo = bankruptcy +2 znaczenia
bankrut = bankrupt , także: bankrout dawne użycie +1 znaczenie
bankrutowanie = bankrupting +1 znaczenie
inne