BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"upaść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upaść" po polsku

upaść

czasownik
 1. collapse ***
 2. fail ****
  • zbankrutować, ogłosić upadłość, upaść [INTRANSITIVE]
   My company has failed, I'm looking for a new job. (Moja firma upadła, szukam nowej pracy.)
   My bank failed and I lost all my money. (Mój bank zbankrutował i straciłem wszystkie swoje pieniądze.)
 3. crash ***
  • upaść, zbankrutować (np. o firmie) informal [INTRANSITIVE]
   You should find a new job, this company is going to crash. (Powinieneś znaleźć nową pracę, ta firma zbankrutuje.)
   The company crashed and my father lost his job. (Firma upadła i mój ojciec stracił pracę.)
 4. go arse over tit slang , także: go arse over tip slang
 5. plotz   slang
phrasal verb
 1. fall down *
 2. go under
  • upaść (np. firma)
   Our company went under last year. (Nasz firma upadła w zeszłym roku.)
 3. wipe out *
idiom
 1. go by the wayside
they fall down regularly,
czasownik
 1. fall , *****
  • upadać (na ziemię) [INTRANSITIVE]
   He stumbled and fell. (On się potknął i upadł.)
   I slipped and fell. (Poślizgnąłem się i upadłem.)
 2. drop , *****
  • upadać, spadać [INTRANSITIVE]
   My favourite song dropped two slots on the top list. (Moja ulubiona piosenka spadła o dwa miejsca na top liście.)
   A lot of snow dropped today. (Dzisiaj spadło dużo śniegu.)
   link synonim: sink
 3. tumble **
 4. fold **

"upaść" — Słownik kolokacji angielskich

fall down kolokacja
 1. fall czasownik + down particle = przewrócić się, upaść (spaść)
  Bardzo silna kolokacja

  He could fall down dead and she wouldn't tell me.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo