TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"upaść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upaść" po polsku

upaść

obrazek do "collapse" po polsku obrazek do "fall down" po polsku
czasownik
 1. collapse ***
  • upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [przechodni/nieprzechodni]
   Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
   Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
   Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
   My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
  • upaść, zemdleć, zasłabnąć [nieprzechodni]
   It was so hot that some people in the city square collapsed. (Było tak gorąco, że kilku ludzi na rynku zasłabło.)
   She looks weak, she's going to collapse. (Ona wygląda słabo, zaraz zemdleje.)
 2. fail ****
 3. crash ***
  • upaść, zbankrutować (np. o firmie) potocznie [nieprzechodni]
   You should find a new job, this company is going to crash. (Powinieneś znaleźć nową pracę, ta firma zbankrutuje.)
   The company crashed and my father lost his job. (Firma upadła i mój ojciec stracił pracę.)
 4. go arse over tit slang , także: go arse over tip slang
 5. plotz   slang
phrasal verb
 1. fall down *
 2. go under
  • upaść (np. firma)
   Our company went under last year. (Nasz firma upadła w zeszłym roku.)
 3. wipe out *
idiom
 1. go by the wayside
they fall down regularly,
czasownik
 1. fall , *****
  • upadać (na ziemię) [nieprzechodni]
   He stumbled and fell. (On się potknął i upadł.)
   I slipped and fell. (Poślizgnąłem się i upadłem.)
 2. drop , *****
  • upadać, spadać [nieprzechodni]
   My favourite song dropped two slots on the top list. (Moja ulubiona piosenka spadła o dwa miejsca na top liście.)
   A lot of snow dropped today. (Dzisiaj spadło dużo śniegu.)
   link synonim: sink
 3. tumble **
 4. fold **

"upaść" — Słownik kolokacji angielskich

fall down kolokacja
 1. fall czasownik + down particle = przewrócić się, upaść (spaść)
  Bardzo silna kolokacja

  He could fall down dead and she wouldn't tell me.

  Podobne kolokacje: