TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"runąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "runąć" po polsku

runąć

obrazek do "plummet" po polsku
czasownik
 1. collapse ***
  • zawalić się, runąć, zwalić się, opaść (np. most, drzewo, ciasto) [nieprzechodni]
   The tree collapsed on the road. (Drzewo runęło na drogę.)
   A huge building collapsed yesterday, 120 people died. (Wczoraj zawalił się ogromny budynek, 120 osób zginęło.)
   She couldn't get a good souffle recipe - every one she made just collapsed. (Ona nie mogła znaleźć dobrego przepisu na suflet - każdy, który zrobiła do tej pory, opadał.)
   This omelette collapsed and it doesn't look good. (Ten omlet opadł i nie wygląda dobrze.)
 2. plummet * , plummet down
  • runąć, spadać, obniżać się (o wartości, cenie)
   to plunge, to fall suddenly and quickly
   The prices are plummeting, so it's a good moment to buy a few shares. (Ceny spadają, więc to dobry moment, żeby kupić kilka udziałów.)
   przeciwieństwo: soar
  • runąć, spadać (z wysokości)
   The climber plummeted to the ground, but luckily he survived. (Wspinacz runął na ziemię, ale na szczęście przeżył.)
 3. tumble **
  • upadać (np. o mocarstwie), przewracać się (o osobie), runąć (o budynku) [nieprzechodni]
   Everybody began to tumble, one after the other, like dominoes. (Wszyscy zaczęli się przewracać, jeden po drugim, jak klocki domina.)
 4. whop , także: whap
 5. come crashing down
phrasal verb
 1. tumble down
  • zawalać się (np. budynek), gruchnąć, runąć
   Be careful, the garage is about to tumble down. (Uważaj, garaż za chwilę się zawali.)
 2. come down ***
idiom
 1. buckle under something
  • zawalić się, runąć (np. pod wpływem ciężaru)
   That shelf will buckle under all these books. (Ta półka zawali się pod tymi wszystkimi książkami.)
   The roof of my house buckled under the weight of snow. (Dach mojego domu runął pod ciężarem śniegu.)
 2. buckle under
  • zawalić się, runąć
   The building was so old that it buckled under. (Budynek był tak stary, że się zawalił.)

Powiązane zwroty — "runąć"

rzeczownik
runięcie = collapse +3 znaczenia

"runąć" — Słownik kolokacji angielskich

tumble down kolokacja
 1. tumble czasownik + down particle = zawalać się (np. budynek), gruchnąć, runąć
  Bardzo silna kolokacja

  In another moment, something came tumbling down upon me that I thought was the wall.

  Podobne kolokacje: