TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"tumble from" — Słownik kolokacji angielskich

tumble from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spadać z
  1. tumble czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Long black hair tumbled from the top of the boy's head.

    Podobne kolokacje: