"come down" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "come down" po angielsku

come down ***

phrasal verb
 1. spadać, obniżać się (np. cena)
  The prices will come down soon and then I'll buy this phone. (Ceny wkrótce spadną, a wtedy kupię ten telefon.)
  The price of oil came down significantly last year. (Cena ropy naftowej spadła znacząco w zeszłym roku.)
 2. zaakceptować niższą cenę, zejść z ceny
  You have to come down if you want to sell this car. (Musisz zejść z ceny jeśli chcesz sprzedać ten samochód.)
  He came down so I bought the house. (On zaakceptował niższą cenę, więc kupiłem ten dom.)
 3. podróżować na południe
  We're coming down this summer. (Podróżujemy na południe tego lata.)
  I like it when it's hot so I decided to come down. (Lubię, kiedy jest gorąco, więc zdecydowałem się podróżować na południe.)
 4. upadać na ziemię, padać na ziemię
  The kid came down and started crying. (Dziecko upadło na ziemię i zaczęło płakać.)
  I hit him and he came down. (Uderzyłem go i upadł na ziemię.)
 5. uspokoić się potocznie
  Come down, everything will be OK. (Uspokój się, wszystko będzie dobrze.)
  Tell her to come down and stop crying. (Powiedz jej, żeby się uspokoiła i przestała płakać.)
 6. przestać odczuwać działanie narkotyku, mieć zjazd potocznie
  I'm coming down, I have to go to bed. (Mam zjazd, muszę iść do łóżka.)
  You shouldn't be alone when you come down. (Nie powinieneś być sam, kiedy przestaniesz odczuwać działanie narkotyku.)
 7. opuścić uniwersytet  BrE przestarzale
  I came down in 2011. (Opuściłem uniwersytet w 2011.)
  My disease got worse and I had to come down. (Moja choroba się pogorszyła i musiałem opuścić uniwersytet.)
 8. walić się, runąć (np. o budynku)
  Look, the building is about to come down! (Spójrz, ten budynek za chwilę runie!)
  An old church came down after a fire. (Stary kościół zawalił się po pożarze.)
 9. lądować
  Her plane is coming down in an hour. (Jej samolot ląduje za godzinę.)
  My plane came down safely despite the dense fog. (Mój samolot wylądował bezpiecznie, pomimo gęstej mgły.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. sprowadzać się do czegoś (np. jakiś problem)
  The meeting concerned various issues, but in the end it all came down to the money. (Na spotkaniu poruszono wiele kwestii, ale wszystko sprowadziło się i tak do pieniędzy.)
  The election is going to come down to which candidate seems most trustworthy to the voters. (Wybory będą się sprowadzać do tego, który kandydat jest najbardziej wiarygodny dla wyborców.)
 2. zejść do jakiejś ceny
phrasal verb
 1. przyjechać na południe do kogoś
 2. trafić do kogoś
 3. przekazywać coś komuś (np. spadek, spuściznę)
 4. opierać się na kimś, zależeć od kogoś, polegać na kimś
  It all comes down to your business partner. If he steps back, we have nothing. (Wszystko zależy od twojego partnera biznesowego. Jeśli się wycofa, nie będziemy mieli nic.)

"come down" — Słownik kolokacji angielskich

come down kolokacja
 1. come czasownik + down particle = spadać, obniżać się (np. cena)
  Bardzo silna kolokacja

  In a moment she called for him to come down.

  Podobne kolokacje: