Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"runięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "runięcie" po polsku

runięcie

rzeczownik
 1. collapse ***
  • zawalenie się, zapadnięcie się, runięcie, opadnięcie (np. budynku, tunelu) [UNCOUNTABLE]
   Due to the tunnel's collapse, the train service is unavailable. (Ze względu na zwalenie się tunelu, usługi kolejowe są niedostępne.)
   What caused the collapse of the building? (Co spowodowało runięcie budynku?)
   The balloon's collapse made everyone unhappy, as they wanted to see it fly. (Opadnięcie balonu zasmuciło wszystkich, bo chcieli zobaczyć jak on lata.)
 2. plummeting
 3. collapsing
 4. whapping
czasownik
 1. collapse ***
  • zawalić się, runąć, zwalić się, opaść (np. most, drzewo, ciasto) [INTRANSITIVE]
   The tree collapsed on the road. (Drzewo runęło na drogę.)
   A huge building collapsed yesterday, 120 people died. (Wczoraj zawalił się ogromny budynek, 120 osób zginęło.)
   She couldn't get a good souffle recipe - every one she made just collapsed. (Ona nie mogła znaleźć dobrego przepisu na suflet - każdy, który zrobiła do tej pory, opadał.)
   This omelette collapsed and it doesn't look good. (Ten omlet opadł i nie wygląda dobrze.)
 2. tumble **
 3. plummet * , plummet down
  • runąć, spadać, obniżać się (o wartości, cenie)
   to plunge, to fall suddenly and quickly
   The prices are plummeting, so it's a good moment to buy a few shares. (Ceny spadają, więc to dobry moment, żeby kupić kilka udziałów.)
   przeciwieństwo: soar
  • runąć, spadać (z wysokości)
   The climber plummeted to the ground, but luckily he survived. (Wspinacz runął na ziemię, ale na szczęście przeżył.)
 4. whop , także: whap
 5. come crashing down
phrasal verb
 1. tumble down
 2. come down ***
idiom
 1. buckle under something
  • zawalić się, runąć (np. pod wpływem ciężaru)
   That shelf will buckle under all these books. (Ta półka zawali się pod tymi wszystkimi książkami.)
   The roof of my house buckled under the weight of snow. (Dach mojego domu runął pod ciężarem śniegu.)
 2. buckle under

Powiązane zwroty — "runięcie"

rzeczownik

powered by  eTutor logo